Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Examenul naţional de bacalaureat – Proba A

30.06.2013

În perioada 1 iulie – 5 iulie 2013, se vor desfăşura probele scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat, 2013.

Mâine, 1 iulie, începând cu ora 9.00, candidaţii vor susţine proba scrisă la disciplina  limba şi literatura română, pentru care sunt prevăzute două tipuri de subiecte, astfel: pentru candidaţii de la filiera teoretică – profil real, specializările matematică-informatică şi ştiinţe ale naturii, filiera tehnologică, profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii şi filiera vocaţională – profilurile artistic şi teologic şi pentru candidaţii de la filiera teoretică – profil umanist, specializările filologice şi  ştiinţe sociale şi filiera vocaţională, profilul  pedagogic, toate specializările.

Examenul începe la ora 9.00, iar pentru elaborarea lucrării scrise absolvenţii de liceul au  la dispoziţie trei ore. Accesul candidaţilor  în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30  de minute înainte de începerea probei.

Marţi, 2 iulie a.c., va avea loc proba la limba şi literatura maternă, iar pe 3 iulie, proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.

Menţionăm  că un elev care nu s-a  prezentat la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat.

În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a  examenului de  bacalaureat, Candidaţii care au fost eliminatţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următorele  două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceştia vor relua integral examenul de  bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminaţi.

Submit a Comment