Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicare Manageriala

CONCURS DE OCUPARE A FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

LISTA CANDIDAȚILOR REUȘIȚI LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

LISTA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL CONSTANȚA RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURS

LISTA CU REZULTATELE FINALE LA PROBA SCRISA CANDIDAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT ȘI NU AU DEPUS OPȚIUNI PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII VACANTE

Stimați colegi,
Pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin detașare în interesul învățământului, cadrele didactice care doresc și îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulerioare, vor trimite pe adresa de email inspector.management@isjcta.ro sau vor depune la registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în perioada 17-21.12.2021, până la ora 15.30, următoarele documente:
1. Cerere-tip (anexa 1)
2. Acord de detașare în interesul învățământului (anexa 2)
3. Curriculum vitae – format Europass (fără să fie atașate documente justificative).

Anexa 1_CERERE _ DETAȘARE

Anexa 2_Acord_detasare_director – 2021-2022