Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Prima probă a examenului de bacalaureat – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

7.06.2013

În perioada 10-12 iunie 2013, se defăşoară prima probă din cadrul examenului de bacalaureat, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română  pe care o vor suţine 6.132 de elevi.  Examenul va începe la ora 9.00 şi se desfăşoară în 51 de centre de examen desemnate de  Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.

Subiectul de examen conţine text suport, care poate fi literar/ficţional  sau nonficţional, având următoarele caracteristici: acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de text care să stimuleze interesul pentru lectură;  are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viaţa de zi cu zi; constituie un decupaj de  175-250 de cuvinte şi este la prima vedere, nestudiat la clasă.

Textul suport este însoţit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la situaţia de comunicare, cât şi la mesajul textului suport.

În cadrul acestei probe se evaluează următoarele competenţe: înţelegerea textului, exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere, organizarea discursului, adaptarea la situaţia de comunicare şi utilizarea limbii literare.

Subiectele sunt elaborate de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor avea un grad de  complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatele obţinute se exprimă prin niveluri de competenţă: mediu, avansat şi experimentat.

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat „Presa are acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţită de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau dupa încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei (înregistrări/fotografii/preluări de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.