Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Anunturi

Primire dosare 17 – 19 august

În perioada 17-18 august se pot depune dosare pentru:

1. Completare de normă și restrângere de activitate nesoluționate anterior sau apărute ca urmare a nerealizării planului de școlarizare
Participă:
– cadre didactice titulare a căror completare de normă / restrângere de activitate nu a fost soluționată anterior și care nu au depus dosare în perioada 30-31 iulie
– cadre didactice titulare aflate în situația de completare de normă / restrângere de activitate ca urmare a nerealizării planului de școlarizare și care nu au depus dosare în perioada 30-31 iulie

2. Detașare la cerere 
Participă:
– cadre didactice titulare la data depunerii cererii, care au participat la concurs 2015 și au obținut note min. 5,00 la cele două probe
– cadre didactice titulare la data depunerii cererii, care au acord pentru continuitate la detașare în baza notelor la concurs 2013 și/sau 2014
– cadre didactice titulare la data depunerii cererii, care solicită detașare prin concurs specific (punctaj dosar)

Notă: Cadrele didactice care solicită detașare prin concurs 2015 depun în dosar numai cererea de detașare, copiile deciziilor de detașare din perioada 2005-2015 și avizul pentru detașare emis de directorul unității de învățământ unde sunt titulare.

3. Completarea dosarelor depuse pentru înscrierea la concurs sesiunea 2015
Participă:
– candidați care au depus dosare de înscriere la concurs 2015, nu au obținut notă sub 5 (cinci) și solicită completarea acestor dosare (alte studii absolvite, pregătire psihopedagogică, avize/atestate. etc)

În perioada 17-19 august se pot depune dosare pentru:

1. Prelungirea duratei contractului individual de muncă în baza notelor min. 5,00 la concurs 2014 și/sau 2013 (2012 pentru învățătorii care au predat prin continuitate la aceeași clasă în anii școlari 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015)
Participă:
– cadre didactice debutante cu media de repartizare min. 7,00 la concurs 2014 și/sau 2013, înscrise la Definitivat 2015, care au primit acord/acord de principiu pentru continuitate, au depus dosar la inspectoratul școlar în perioada 30 aprilie – 5 mai, dar nu au obținut definitivarea în învățământ începând cu 1 septembrie 2015
– cadre didactice cu note min. 5,00 la concurs 2014 și/sau 2013 care au primit acord/acord de principiu pentru continuitate

Notă:
– Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016, cadrele didactice care participă și la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015 trebuie să obțină minimum media 5 (cinci) la ambele probe.
– Cadrele didactice debutante care nu au obținut definitivarea începând cu 1 septembrie 2015 depun la inspectoratul școlar numai cererea corespunzătoare, în completarea dosarului existent.

2. Angajare pe perioadă determinată în baza notelor la concurs 2014 și/sau 2013
Participă:
– cadre didactice înscrise la concurs 2015 care nu s-au prezentat la probe/au cerut anularea lucrării scrise și solicită angajare în baza notelor 2014/2013 (nu este cazul în situația în care s-a bifat în fișa de înscriere la concurs că se solicită repartizare în baza acestor note)
– cadre didactice care au acord pentru continuitate pe catedre incomplete
– cadre didactice care nu au depus dosar de înscriere la concurs 2015 și solicită angajare în baza notelor 2014/2013

Notă:
– Nu pot solicita repartizare în baza mediilor obținute la concursurile de titularizare din 2014 şi/sau 2013, candidații care au participat la concursuri ulterioare și au obținut note sub 5 (cinci).
– Cadrele didactice care au acord/acord de principiu pentru continuitate cu medie peste 7 (șapte) pe catedre incomplete depun în dosar doar cererea de angajare în baza notelor 2014/2013
– Cadrele didactice care au acord/acord de principiu pentru continuitate cu note peste 5 (șapte) pe catedre incomplete depun un singur dosar cu două cereri (prelungirea duratei contractului individual de muncă și angajare în baza notelor 2014/2013)

Documentele necesare pot fi descărcate de pe site-ul ISJ Constanta, https://isjcta.ro/?cat=239.
Cererile și documentele prevăzute de acestea se depun în ordinea precizată într-un dosar de plastic cu șină.
Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.

Program:

  • Luni, 17 august 2015, între orele 10.00 – 14.00
  • Marți, 18 august 2015, între orele 10.00 – 14.00
  • Miercuri, 19 august 2015, între orele 10.00 – 12.00