Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Şedinţă de lucru cu directorii unităţilor şcolare, 21 ianuarie 2014

22.01.2014

DSC01087

Marţi, 21 ianuarie 2014, la Palatul Copiilor, a avut loc şedinţa tehnică de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţul Constanţa. La şedinţa de lucru au participat inspectorii şcolari adjuncţi – prof. Adriana Oprea, prof. Mircea Vrană, reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi membri ai consiliului profesoral desemnaţi de către directori – potenţiali preşedinţi/membri ai Comisiei de mobilitate din şcoală.

Conform agendei de lucru, inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu a adus în discuţie următoarele subiecte: managementul educaţional, mobilităţile personalului didactic 2014, admiterea 2014-2015, reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015.

Cu acest prilej, inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu a transmis directorilor rugămintea să aibă în vedere, în continuare, păstrarea ordinii şi disciplinei în şcoli, asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, existenţa unei relaţii de armonie în interiorul colectivului de profesori din cancelarie, realizarea unor vizite la domiciliu de către diriginţi pentru a întări relaţia şcoală-elev-părinte şi consemnarea lor în Carnetul de corespondenţă.

La rândul lor, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa au prezentat directorilor legislaţia şi protecţia muncii pe 2014, codul de etică, precum şi noutăţile legislative, cum ar fi mărirea salariului minim pe economie de la 800 de lei la 850 de lei, începând cu 1 ianuarie 2014,  dar şi aspecte legate de concediul medical.

De asemenea, în cadrul şedinţei, s-au adus în atenţia directorilor priorităţile managementului educaţional la nivel de unitate şcolară: constituirea ofertei curriculare, încheierea situației școlare pentru semestrul I, comunicarea eficientă etc.

Un alt subiect prezentat a fost Ordinul 4.925 din 29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, precum şi Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

Nu în ultimul rând, inspectorii şcolari pentru managementul resurselor umane, prof. Alina Codreanu şi prof. Lucian Faliboga, au prezentat Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din anul şcolar 2014-2015 şi Ghidul de mobilităţi 2014-2015: etapele de mobilitate, constituirea posturilor, încadrarea titularilor, completarea normei în unitatea şcolară, întregirea normei, vacantarea posturilor. Ghidul realizat de către cei doi inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane este publicat  pe site-ul www.isjcta.ro şi pe forumul  ISJ Constanţa.

DSC01083