Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Anunturi

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 8 august 2016

Luni, 8 august 2016, la Liceul Teoretic ”Ovidius” va avea loc ședința publică de repartizare a candidaților care au susținut concurs în sesiunea 2016 pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Pot fi angajați pe perioadă nedeterminată numai candidații care au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului.

Repartizarea pe posturi/catedre se realizează la nivelul județului în care s-a susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care s-a susținut proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obținute la concurs,  în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante din lista publicată.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAMARE ședința publică 08.08.2016

Lista candidaților 8 aug