Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

axa prioritara

Vizită de studiu în Portugalia

În perioada 1-8 septembrie 2012, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, împreună cu inspectorul școlar pentru  specialiate pentru învăţământul profesional şi tehnic, prof. dr. Gabriela Neagu, a  participat  la o vizită de studiu în Portugalia, în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1./5/37932 „Corelarea ofertei educaționale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţii muncii”Axa prioritară 1 – Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Read more…