Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Vizită de studiu în Portugalia

Tags | , , , ,

În perioada 1-8 septembrie 2012, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, împreună cu inspectorul școlar pentru  specialiate pentru învăţământul profesional şi tehnic, prof. dr. Gabriela Neagu, a  participat  la o vizită de studiu în Portugalia, în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1./5/37932 „Corelarea ofertei educaționale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţii muncii”Axa prioritară 1 – Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

[scrollGallery id=4]

Cu acest prilej  au fost vizitate următoarele obiective din Lisabona și din Porto: Institutul de Ocupare şi  Formare Profesională, Observatorul pentru ocupare şi pregătire profesională, Asociaţia Naţională a Şcolilor Profesionale,  Agenţia Naţională pentru Calificări, Centrul de pregătire profesională din industria metalo-mecanică – Torres Vedras, Centrul Tehnic Profesional, Centrul de Formare Sindicală şi Perfecţionare Profesională, Şcoala Profesională „Arvore”, Centrul de Reabilitare Profesională Gaia și Centrul de Formare şi Servicii de Sprijin pentru Întreprinderi.

În urma acestei vizite, prof. dr. Răducu Popescu a  declarat: „Mi-aș dori ca toate instituţiile de formare să fie parte a unui sistem informatic de înregistrare a datelor personale, respectiv a fiecărui certificat de absolvire sau calificare eliberat absolvenţilor, iar absolvenţii să deţină un Portofoliu electronic care să poată fi accesat de către angajatori pe baza unui cod/ ID/parolă.”

Submit a Comment