Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA
Stimați colegi,
În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității, în perioada următoare se desfășoară etapa de angajare prin plata cu ora pentru cadrele didactice cu specializări în profilul postului solicitat.

Pot participa:
– cadre didactice titulare – pentru angajare în unitatea în care sunt titulare sau în altă unitate cu posturi publicate
– personal cu studii corespunzătoare angajat în alte domenii de activitate
– personal didactic pensionat
– cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – pentru angajare în unitatea cu care au contract de muncă

Notă:
1. Cadrele didactice care au participat la concursul național sesiunea 2021 și au obținut note sub 5 (cinci) nu ocupă posturi în anul școlar 2021-2022.
2. Personalul care solicită angajare prin plata cu ora trebuie să facă dovada studiilor corespunzătoare postului solicitat (specialitate + pregătire psihopedagogică), în caz contrar cererea se respinge.

Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare, in programul cu publicul al registraturii ISJ.                                                                                                           26-27  august 2021

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă este cazul;
30 august 2021

Transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;
31 august-1 septembrie 2021

Ședinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
a)   repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b)   repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
2-3  septembrie 2021

IMPORTANT:
Directorii unităților școlare vor transmite și lista posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate.

Adresa pentru comunicarea listei cadrelor didactice titulare în unitate angajate prin plata cu ora va fi însoțită de copii ”conform cu originalul” de pe actele de studii, certificatele de grade și cartea de identitate pentru fiecare cadru didactic.
Documentele semnate și ștampilate se depun la Registratura ISJ Constanța în data de 1 septembrie 2021, până la ora 15.00.
Notă: Nerespectarea termenului indicat pentru comunicarea hotărârilor consiliilor de administrație atrage după sine neoperarea ocupării posturilor în aplicația informatizată.

NOTA: NU SE VOR VALIDA DOSARELE INCOMPLETE

Cerere plata cu ora

Instiintare ISJ angajare plata cu ora titulari

Instiintare ISJ aviz plata cu ora