Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Proiecte ISJ Constanta

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020  (POCU), Apel proiecte nr. 4, Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu parteneri privați, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare.

ISJ CT Procedura selecție parteneri

27 octombrie 2016, ora 8.00 

Eventualele contestații se pot depune azi, 27 octombrie 2016, la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța, între orele 9.30 – 12.00 și 14.00 – 16.00.