Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Evaluare psihosomatică pentru anul școlar 2016-2017

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2016-2017 aprobat prin OMENCS nr.3158/15.02.2016, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 23 februarie – 17 martie 2016, în 42 de centre (18 în municipiul Constanța, 24 în județ).

Copiii, însoțiți obligatoriu de părinți/tutori legali, se pot prezenta la oricare dintre centrele stabilite.

Pentru centrul de evaluare CJRAE Constanța, părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor la numărul de telefon 0341.451.783, în intervalul orar 10.00-18.00

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali vor prezenta la evaluare următoarele acte:

  • adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este “clinic sănătos”/“apt pentru școală” sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (acolo unde este cazul)
  • certificatul de naștere al copilului în original și copie

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris în aceeași zi părintelui care a solicitat evaluarea.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.