Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

 1. Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv şi care nu au frecventat grădiniţa /s-au întors din străinătate, în vederea înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2022 – 2023, se realizează de către CJRAE Constanţa, conform art.7 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar.
 2. Evaluarea acestor categorii de copii, menţionate la punctul 1, se va realiza în baza planificării stabilite, în perioada 30 martie – 8 aprilie 2022, (conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022 – 2023, ANEXA nr. 2  la Ordinul M.E. Nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023), în centrele menţionate în anexă.
 3. Părinții/ tutorii legal instituiți / reprezentanții legali trimit cererea-tip pentru evaluarea dezvoltării copilului, la adresa cjrae_ct@yahoo.comsau o depun/trimit la centrul de evaluare a dezvoltării unde solicită să se realizeze evaluarea, în vederea planificării evaluării dezvoltării copilului. Cererea-tip este disponibilă mai jos sau poate fi preluată de la secretariatul CJRAE Constanța, respectiv al centrelor de evaluare.
 4. Cererile primite de unităţile de învăţământ care constituie centre de evaluare a dezvoltării copiilor vor fi transmise, de către acestea, către CJRAE Constanţa, la aceeaşi adresă menţionată anterior.
 5. În baza cererilor de evaluare înregistrate, CJRAE Constanţa va planifica evaluarea dezvoltării copiilor care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din la Ordinul M.E. Nr. 3445/17.03.2022 și va contacta părinţii/ tutorii legal instituiţi / reprezentanţii legali ai copiilor, în vederea comunicării programării pentru participarea la evaluare. Activitatea de evaluare se va realiza în baza programării telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat în funcție de solicitări, conform art. 7 alin. (4) din Metodologie.
 6. CJRAE Constanța va afișa şi va transmite, beneficiarilor, datele şi orele la care sunt programate activităţi de evaluare.
 7. În vederea realizării evaluării copiilor, părinţii/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali se vor prezenta la evaluare cu certificatul de naştere al copilului în original și copie.
 8. Evaluarea copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit / reprezentantului legal care îl însoţeşte.
 9. Rezultatul evaluării  va fi comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct, părintelui/tutorelui legal instituit /reprezentantului legal care a solicitat evaluarea – conform Ordinului ME Nr. 3445/17.03.2022 –, sub forma unei Recomandări.
 10. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are  caracter confidențial – conform Ordinului ME Nr. 3445/17.03.2022.
 11. Recomandarea emisă de CJRAE Constanța constituie un document necesar la înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor născuți în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016, care nu au frecventat grădinița / s-au întors din străinătate, alături de celelalte documente precizate de Metodologie.

 

Centre-si-precizari-privind-evaluarea-dezvoltarii-inscriere_2022

Cerere evaluare CJRAE

Informații suplimentare pe site-ul  CJRAE

Evaluare psihosomatică pentru anul școlar 2016-2017

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2016-2017 aprobat prin OMENCS nr.3158/15.02.2016, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 23 februarie – 17 martie 2016, în 42 de centre (18 în municipiul Constanța, 24 în județ).

Copiii, însoțiți obligatoriu de părinți/tutori legali, se pot prezenta la oricare dintre centrele stabilite.

Pentru centrul de evaluare CJRAE Constanța, părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor la numărul de telefon 0341.451.783, în intervalul orar 10.00-18.00

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali vor prezenta la evaluare următoarele acte:

 • adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este “clinic sănătos”/“apt pentru școală” sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (acolo unde este cazul)
 • certificatul de naștere al copilului în original și copie

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris în aceeași zi părintelui care a solicitat evaluarea.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.