Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Corp Experti in Management

Concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a, în baza prevederilor O.M.E.C nr. 6201/ 16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a, şi a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5549 din 6 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

– perioada de derulare a concursului: 21 decembrie 2020 – 29 ianuarie 2021
– număr de locuri alocate pentru judeţul CONSTANŢA: 40
– înregistrarea online: în perioada 21 – 27 decembrie 2020, utilizând formularul disponibil la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere
Candidații declarați admiși după etapa de selecție online vor depune dosarul cu documentele prevăzute la art. 7 din metodologia menționată, la registratura I.S.J. Constanța, după următorul program:
•   luni, 28.12.2020, între orele 09.00-12.00
•   marți, 29.12.2020, între orele 09.00-12.00
•   miercuri, 30.12.2020, între orele 09.00-12.00
•   joi, 31.12.201220, între orele 09.00-11.00
•   luni, 04.01.2021, între orele 09.00-16.30

Notă: Portofoliile pot fi transmise și prin poștă electronică la adresa: isj-cta@isjcta.ro, până în data de 4 ianuarie 2021, la ora 16.30. În acest caz numărul de înregistrare se va comunica candidatului prin poștă electronică.

Condiții de înscriere la concurs:

  • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional
  • titular în învățământul preuniversitar/într-o unitate de învățământ și cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor
  • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent
  • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală
  • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.

Instrucţiuni legate de utilizarea aplicaţiei informatice se obţin la adresahttp://cneme.edu.ro/manual-formular-cneme.pdf.

Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online vor fi afişate la avizierul I.S.J. Constanţa şi pe site-ul: https://isjcta.ro.

Instructiuni

CERERE DE INSCRIERE

DECLARATIE ANEXA 3

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

OMEC-6201-16.12.2020

OMECTS_5549_6_10_2011

Metodologie_anexa_OMECTS_5549_6_10_2011

OMECTS-4838-2012

Manual formular CNEME

Rezultatele evaluării dosarelor validate în ședința CA al ISJ Constanța