Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Concurs pentru Ocuparea Posturilor

Concurs pentru ocuparea posturilor 2022

LEGISLAȚIE

Cadrul juridic

Metodologia cadru 2022-2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

  • CALENDAR_CONCURS_NATIONAL
  • PRECIZARI CONCURS NAȚIONAL
  • Centre de concurs titularizare 2022
  • Calculul mediei de departajare
  • Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, în funcție de graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului, se face în perioada 10-20 mai 2022, conform Calendarului naţional. În perioada 10-20 mai 2022 validează înscrierea numai candidaţii absolvenţi înainte de anul 2022 care au finalizat studiile şi prezintă documentul de absolvire.
  • Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.În perioada 6-8 iulie 2022 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2022 precum şi pentru absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (absolvenți ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00, la Centrul de concurs la care au fost arondați pentru susținerea probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea Adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.
  • Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea fişelor personale, de către candidați sau de către împuterniciți ai acestora prin procură notarială în original. Nevalidarea de către candidat sau de către un împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, a datelor personale înscrise în sistemul informatic, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs.

DOCUMENTE CANDIDAȚI

Notă:

În situații excepționale, dosarele se pot transmite și în sistem online la adresa de e-mai: titularizare.ct@isjcta.ro

Nu se vor accepta dosarele incomplete. Respectați ierarhizarea documentelor  din cererea de înscriere.

Lista posturilor didactice declarate vacante/rezervate actualizată în 06.05.2022

Validarea dosarelor pentru înscriere la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante va avea loc în perioada 18-20.05.2022 la Inspectoratul școlar Județean Constanța, în sala de ședințe după următorul program:

Miercuri, 18.05.2022 – 10.00-16.00 educatoare, matematică, limba engleză

Joi, 19.05.2022 – 9.00 – 16.00 învățători, limba și literatura română, educație fizică și sport

Vineri, 20.05.2022 – 9.00 – 15.00 restul disciplinelor

CANDIDAȚI CARE NU VALIDAT ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

  • PROGRAMAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ

Programare inspecţii CHIMIE

Programare inspecții limba germană

Programare inspecţii consiliere psihopedagogică

Programare inspecţii Ed Muzicală

Programare inspecții LIMBA ENGLEZA

Programare inspectii LIMBA FRANCEZĂ

Programare inspecţii LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Programare inspecții MATEMATICĂ

Programare inspecţii PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Programare inspecţii TEHNOLOGII

Programare inspecţii RELIGIE ORTODOXA

Programare probe Ed Muzicală Specializată

Programare probe Ed Vizuala

Programare probe orale LIMBA GERMANĂ

Programare probe practice COREGRAFIE

Programare probe practice INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Programare probe practice TEHNOLOGII

Programare inspecție clasă EDUCAȚIE SOCIALĂ

Programare inspecţie specială ECONOMIE

Programare proba practică EDUCAȚIE SOCIALĂ

Programare inspecţii ISTORIE

Programare inspecţii BIOLOGIE

Programare inspecţii turcă și rromani

În perioada 6-8 iulie 2022 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2022 precum şi pentru absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (absolvenți ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00, la Centrul de concurs la care au fost arondați pentru susținerea probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea Adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.
Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea fişelor personale, de către candidați sau de către împuterniciți ai acestora prin procură notarială în original. Nevalidarea de către candidat sau de către un împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, a datelor personale înscrise în sistemul informatic, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs.
Validarea se face la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA, după următorul program:
MIERCURI, 6 iulie 2022: 9-12
JOI, 7 IULIE 2022: 9-11
VINERI, 8 IULIE 2022: 9-11

Anunt-candidati

REZULTATE CONCURS 2022

Note concurs 2022

Anunț contestații