Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta

Cadrele didactice cu studii corespunzătoare postului care nu au participat la concursul naţional sau care nu au obţinut cel puţin nota 5 (cinci)  pot participa la concursul organizat de Inspectoratul Scolar Judeţean Constanța.
Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia Inspectorului Școlar General, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și se evaluează prin note de la 10 la 1.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
Pentru a ocupa un post în anul școlar 2021-2022, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci)  la proba scrisă a concursului județean.

  • Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta:
  1. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;

1-2 septembrie 2021

  1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

3 septembrie 2021

  1. desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;

6 septembrie 2021

  1. depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

6-7 septembrie 2021

ACTE NECESARE:

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Copertă dosar