Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța privind transmiterea unor imobile din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Tags | , , , , ,

Începând  din acest an, directorii unităților școlare din municipiu pot realiza venituri  suplimentare din închirierea bunurilor imobile (săli de clasă, laboratoare,  săli sau  terenuri de sport etc.) care au trecut din administrarea RAEDPP Constanța în  administrarea unităților de învățământ preuniversitar.

Astfel, în cadrul  ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța, din 17 decembrie 2012, inspectorul şcolar general Răducu Popescu, în calitate de consilier local, a înaintat proiectul de hotărâre privind  transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa, din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Pentru a veni în sprijinul directorilor, a fost elaborată atât procedura care reglementează închirierea bunurilor imobile, cât și și contractul-cadru de închiriere a spațiilor.

Noutatea acestei hotărâri constă în faptul că  unitățile de învățământ  preuniversitar de stat rețin o cotă-parte de 50% din venituri, iar cealaltă cotă-parte se virează lunar  la  bugetul local fiind destinată asigurării finanțării complementare  a unităților de învățământ preuniversitar. Veniturile obținute  din asemenea activități asociate devin surse de autofinanțare pentru școli și pot fi folosite în scopul îmbunătățirii bazei materiale, a creșterii calității procesului instructiv-educativ etc.

„Această hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța îi ajută, îi motivează, dar îi și responsabilizează pe directorii unităților de  învățământ care doresc să  valorifice profitabil resursele materiale ale unităților de învățământ. Totodată, este și o dovadă a încrederii autorităților locale  în capacitățile manageriale ale directorilor.” a declarat inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu.

Submit a Comment