Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Modificare CIM din perioada determinată în perioada de viabilitatea postului

Stimați colegi/stimate colege

În perioada 15-22 martie 2023, se soluţionează cererile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza acordurilor emise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ.
Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ  condiţii generale şi condiţii specifice, conform art 51-53 din anexa la OME 6218/2022.

2023_ACORD_REFUZ_DIRECTOR_ANGAJARE_DVP

2023_DVP_Cerere_adresata_CA_unitate

MOD_2023_Cerere_repartizare_durata_viabilitate_post_art_93-1

 

Listă cadre didactice pentru care s-a validat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei