Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Pretransferul. Modificarea repartizării cadrelor didactice cu CIM pe DVP

În perioada 24.03.2023-24.04.2023 se desfășoara etapa de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Atașat acestui subiect găsiți următoarele documente:

PRE_2023_Cerere_transfer_pretransfer_modificare-DVP

PRE_2023_Cerere_SCHIMB_PRETRANSFER_DVP

PRE_2023_Cerere_acord_transfer_pretransfer_modificare-DVP

PRE_2023_Coperta-dosar-pretransfer

2023-2024_Adeverinta post

Declaratie-director

PRE_2023_ACORD_DIRECTOR

PRE_2023_INSTIINTARE_ISJ_ACORD

PRE_2023_RAPORT_COMISIE_MOBILITATE

Pct. 19 din Cerere pretransfer – Declaratie privind postul ocupat in etapele anterioare

Extras-Calendar_pretransfer

Prtransfer-si-modificarea-repartizarii_extras-metodologie

!!! CONTESTAȚIILE se depun la registratura inspectoratului școlar, în programul acesteia (9.00-11.30, 14.00 – 15.30) mâine, 30.03.2023.
Atașăm:
1. punctaje înainte de contestații – etapa de PRETRANSFER
2. listă cadre didactice angajate pe viabilitatea postului care solicită modificarea repartizării
3. cerere tip pentru contestații

 

PUNCTAJE INITIALE PRETRANSFER

lista cadre didactice modificare repartizare

cerere contestații

PROGRAMARE INSPECȚII, PROBE PRACTICE

Inspectii la clasa invatamant primar

 

STIMAȚI COLEGI

În conformitate cu art 56, alin (1) din Metodologia-cadru
În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi
de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3).
Cadrele didactice titulare/angajate într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă didactică de predare. Cadrele didactice titulare/angajate în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă didactică de predare, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular/angajat, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare/angajate aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2023, a căror completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate a fost soluţionată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, care participă şi la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluţionată reducerea de activitate.”

Atașăm lista cadrelor didactice titulare în județul Constanța care au solicitat pretransfer în alte județe/municipiul București.

Dosare pretransfer depuse in alte judete

PUNCTAJE FINALE PRETRANSFER

Rezultate inspectii la clasă, probe practice pretransfer

PROGRAMARE SEDINȚĂ PUBLICĂ 21-24 APRILIE