Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Proiecte ISJ Constanta

Proiect Erasmus+ Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării

Proiect Erasmus+ Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării, acțiunea KA1

Nr. 2019-1-RO01-KA101-061572

Acronim: cp@s

Titlul în limba engleză: Teacher competences in an era of change

Perioadă de implementare: 01.09.2019 – 31.12.2021

https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s

PARTENERII CONSORŢIULUI ŞCOLAR

Inspectoratul Scolar Judeţean Constanţa – coordonator lider

 1. Şcoala Gimnazială Viceamiral Ioan Murgescu, Valu lui Traian
 2. Şcoala Gimnazială Nr.43 Ferdinand, Constanţa
 3. Şcoala Gimnazială Nr.40 Aurel Vlaicu, Constanţa
 4. Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Albatros, Constanţa
 5. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Delfinul, Constanţa
 6. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Maria Montessori, Constanţa
 7. Şcoala Gimnazială Nr.1 Peştera

PROIECTUL VIZEAZĂ:

 • Părăsirea timpurie a școlii / combaterea eșecului în educație
 • Acces la educație pentru grupurile de elevi dezavantajate
 • Programe de învățare / metode educaționale / cursuri de perfecţionare noi şi inovatoare

SCOPUL PROIECTULUI

 • creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea competenţelor profesionale și personale ale personalul didactic, prin cursuri finanţate de Programul Erasmus+, necesare reducerii abandonului şcolar şi îmbunătăţirii rezultatelor şcolare ale elevilor din grupurile de risc şi crearea unui mediu pozitiv în școală.

CURSURI DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE la centre de formare a personalului didactic şi de conducere din Grecia şi Spania, la care participă 26 de cadre didactice, inspectori şi manageri şcolari din opt instituţii din mediul rural şi urban ale judeţului Constanţa. Cursurile se vor desfăşura în perioada 01.09.2019 – 31.12.2021.

 1. Towards the Inclusive Classroom: Best Practice
 2. Educational Management & School Leadership
 3. Coaching in educational contexts to reduce early school leaving
 4. Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in schools: A modern Challenge for teachers

PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI

 1. Programă pentru activitate opţională, nivel primar, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 2. Programă pentru activitate opțională, nivel gimnazial, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 3. Programă pentru activitate opţională, cu scop remedial
 4. Programă pentru activitate opţională, limba engleză, clasa a VI-a
 5. Programă pentru activitate opţională, limba română, clasa a VI-a
 6. Programă pentru activitate opţională, TIC, clasa a VI-a
 7. Mapă cu 10 materiale utile managementului clasei (tehnici, strategii, instrumente de lucru) pentru crearea unei atmosfere bune în timpul lecțiilor
 8. Mini-dicționar cu pictograme/ desenele copiilor (printare 16 bucăţi şi tip eBook publicat online)
 9. Ghidul satului/ oraşului meu pentru familia mea
 10. Jurnalul proiectului
 11. Ghid de activităţi care promovează coeziunii sociale, egalitatea de şanse şi respectarea diversităţii (publicat online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 12. Revista proiectului Strategia integrată pentru reducerea abandonului şcolar, managementul conflictelor şi reducerea discriminarii prin incluziune socială (publicată online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 13. Website-ul proiectului https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s
 14. Proiect eTwinning 1 Teacher competences in an era of change/ Competenţele profesorilor într-o epocă a schimbării
 15. Proiect eTwinning 2 Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, comportament problematic şi dificultăţi de învăţare

ACTIVITĂŢI CU ELEVII, DESCHISE COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI LOCALE

Activităţi în aer liber (elevi şi familie) – drumeţie/ excursie tematică/ competiţie sportivă/ jocuri sportive si de mişcare/ jocuri senzoriale şi distractive/ picnic şi competiţii sportive

Activităţi non-formale intitulate Ziua familiei

Activităţi intitulate Diversitate = Egalitate  care promovează egalitatea de şanse și respectarea diversității

Ateliere ludice cu jocuri şi marionete

Concursuri pentru elevi – IT/ limba engleză/ antreprenoriat/ desen/ pictură/ activitate practică/ activitate practic-gospodărească