Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

SEDINȚE PUBLICE PLATA CU ORA

În conformitate cu art. 94 al. (6), personalul didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ, personalul angajat în alte domenii de activitate şi personalul didactic pensionat  încheie contract individual de muncă cu directorul unităţii de învăţământ, în baza avizului  acordat de unitatea respectivă, în perioada prevăzută în calendar, iar inspectoratul şcolar emite decizia de repartizare.

De asemenea, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ.

Ca urmare, pentru toate aceste categorii de personal, ocuparea se face administrativ, fără a fi nevoie de prezența în ședințele din 01-02.09.2022!

La ședințe trebuie să participle doar cei rămași neîncadrați sau care nu au obținut avizele de la unitățile de învățământ!

Programare sedinte publice 01-02.09.2022