Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Suplinire prin continuitate cu media cel putin 7 si definitivat sau înscrisi la definitivat

În perioada 3 aprilie – 12 mai 2023 se desfăşoară etapa de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2023, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,

Referitor la continuitatea la suplinire conform art. 87 din Metodologie
Conform prevederilor Pct. 15) din Calendar, soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022 şi/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020, 2019 pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie se face conform calendarului.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările şi să respectaţi termenele din calendar.

Acord-director-continuitate-nota-cel-putin-7-si-definitivat-sau-inscris-la-definitivat-3

ADEVERINTA_STATUT_POST_COS_MIN7_MINDEF_2023

Cerere-prelungirea-contractului-de-munca-in-baza-notelor-din-anii-trecuti_continuitate-1

Continuitate-cu-media-cel-putin-7_extras-metodologie

Extras-calendar-prelungire-activitate-cu-media-cel-putin-5

 Extras-calendar-prelungire-activitate-cu-media-cel-putin-7

Instiintare-ISJ-acord-continuitate-media-cel-putin-7-si-definitivat-sau-inscris-la-definitivat-4