Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Comunicat de presa

Miercuri, 25 iulie 2012, s-a desfășurat la Palatul Copiilor din Constanța, întâlnirea de lucru dintre secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar Stelian Victor  Fedorca, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, directorii, cadrele didactice și elevii care nu au promovat bacalaureatul  în sesiunea iunie-iulie 2012. Temele de discuție au fost rezultatele examenului de bacalaureat, strategii pentru îmbunătățirea rezultatelor viitoare, dar și modificările care se impun în cazul bacalaureatului de anul viitor.

Read more…

EN – Decizia Ministrului Educaţiei – 27.06.2012

Ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Marian Pop, a decis acordarea aceluiaşi punctaj la variantele de răspuns predicativă/subiectivă

27.06.2012

Read more…

95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

26.03.2013

Pe 27 martie 2013, se împlinesc 95 de ani de la adoptarea Declaraţiei Sfatului Ţării privind Unirea Basarabiei cu România.

Evenimentul va fi marcat  de elevii de la Liceul  Teoretic „Traian” (ora 12.00), Colegiul Tehnic „Tomis” Constanţa (ora 12.30) şi Liceul cu Program Sportiv „N. Rotaru”  (ora 13.15) prin mai multe acţiuni: plantarea de arbori în zona monumentelor de  pe  strada Traian şi bulevardul Tomis II şi depuneri de coroane la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central. La manifestări vor fi prezenţi reprezentanţi ai Primăriei  Municipiului Constanţa, ai Consiliului Judeţean şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.

Cu acest prilej, inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat: „Mă alătur iniţiativei autorităţilor locale şi susţin gestul simbolic al elevilor şi al profesorilor de a comemora un eveniment important pentru istoria românilor. Este o iniţiativă prin care arătăm respect faţă de istorie, faţă de valorile naţionale şi de efortul înaintaşilor de a crea un  stat unitar la 1918.”

Concursul naţional de produse finale ale proiectelor cu finanţare europeană „MADE FOR EUROPE”, ediţia 2013

18.03.2013

În perioada martie-aprilie 2013 se desfăşoară Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare din domeniul educaţiei şi formării profesionale, „Made for Europe”, ediţia a VII-a, 2013.

Scopul concursului vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie şi, de asemenea, să deschidă cu generozitate perspective multiple atât şcolilor cu experienţă în domeniu, cât şi celor aflate la început de drum.

Concursul este cuprins în Calendarul concursurilor nationale scolare finantate de catre ME.N in anul scolar 2012-2013, aprobat cu nr. 26457118.01.2013, la pet. 2, pozitia S.

Concursul este deschis tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte finanţate prin programe comunitare şi care s-au finalizat în anul 2012: proiecte LLP (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci), eTwinning, Tineret în acţiune, Europa, casa noastră, U4Energy, ACES.

Faza judeţeană se va derula în perioada 18-22 martie 2013 după cum urmează:

  1. 18-21 martie – înscrierea instituţiilor de învăţământ preuniversitar la  Registratura ISJ Constanţa.
  2. 22 martie ora 15.00, la Palatul Copiilor – prezentarea în sesiune publică a produselor finale de către elevi, jurizarea şi premierea concurenţilor.

Produsul/produsele final/e câştigător/e vă/vor reprezenta judeţul Constanţa la faza naţională ce se va desfăşura la Iaşi, în perioada 5-8 aprilie 2013.

Săptămâna parteneriatelor active şcoală-întreprindere, 1-5 aprilie 2013

12.03.2013

Joi, 14 martie 2013, începând cu ora 11.00,  la Colegiul Comercial „Carol I” se va desfăşura sesiunea interjudeţeană de formare a principalilor actori ce vor fi implicaţi în Săptămâna parteneriatelor active şcoală-întreprindere, din perioada 1-5 aprilie 2013.

Sesiunea,  la care participă peste 50 de cadre didactice, elevi, părinţi, parteneri educaţionali din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Constanţa  şi Tulcea, alături de partenerii lor economici pentru pregătirea practică, este organizată în cadrul proiectului POSDRU Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI. La sesiune vor mai participa inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu, inspectorul pentru învăţământul profesional şi tehnic prof.dr.Gabriela Neagu, iar din cadrul I.S.J. Tulcea- inspectorul pentru învăţământul profesional şi tehnic prof. Elisabeta Ocneanu, alături de directorii unor unităţi de învăţământ din ambele judeţe.

Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic.

Activităţile proiectului au ca scop conştientizarea membrilor comunităţii asupra problematicii parteneriatelor şcoală-întreprindere, formarea specialistilor din întreprinderi pentru activităţile de informare şi consiliere profesională, organizarea vizitelor de lucru în întreprinderi pentru observarea tehnologiilor, ritmului de lucru şi a metodelor de organizare.

Şcoala pilot din judeţul Constanţa selectată prin acest proiect, alături de alte 19 unităţi pilot din ţară, este Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, care gestionează pe tot parcursul proiectului condiţiile realizării obiectivelor propuse în alte patru unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic ,,Axiopolis” Cernavodă,  Colegiul Tehnic Energetic Constanţa, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Tulcea, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Tulcea.  Principalul partener economic al şcolii pilot este RATC Constanţa, care va găzdui la 1 aprilie 2013 deschiderea oficială a Săptămânii parteneriatelor active şcoală-întreprindere, pe lângă alte numeroase activităţi cu elevii şi cadrele didactice derulate anterior în  parteneriat.

Agenda seminarului din 14 martie conţine prezentarea, de către şcolile şi partenerii lor din reţea, a activităţilor propuse a se derula în „Săptămâna PAŞII-FPI”, dezbateri şi discuţii referitoare la aceste activităţi,  promovarea evenimentului de către fiecare partener, prezentarea „Ghidului de bune practici”, prezentarea site-ului proiectului: http://www.pasiifpi-tvet.ro/.

Simularea examenului de bacalaureat

05.03.2013

În  perioada 11-15 martie 2013, va avea loc simularea examenului de bacalaureat organizată la nivel judeţean în toate unităţile de învăţământ liceal la care  participă elevii din seria curentă  şi  absolvenţii din seriile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Simulările organizate la probele scrise vor respecta precizările Ministerului Educaţiei Naţionale: subiectele vor fi diferenţiate pe filieră şi profil, elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplină şi de tipul de subiect primit şi vor fi supravhegheaţi video. Astfel, elevii din clasele a XII-a se vor familiariza cu atmosfera şi procedura de desfăşurare a bacalaureatului.

Pentru fiecare disciplină, inspectorul şcolar de specialitate împreună cu membrii consiliului consultativ al disciplinei va realiza subiecte şi bareme de evaluare şi de notare în conformitate cu programele şcolare, propuse pentru simulare astfel: Limba şi literatura română (Prof. dr. Cristina Maria Ivan), Matematică (Prof. Daniela Bălănescu), Informatică (Prof. Alina Niţu), Limbă maternă (Prof. Anefi Icbal), Istorie (Prof. Purcărea Petre), Chimie (Prof. Gabriela Micu), Biologie (Prof. Adriana Popescu), Geografie (Prof. Anca Dragomir), Fizică (Prof. Mădălina Ivănescu), Logică, Filosofie, Psihologie și Economie (Prof. Daniel Vicenţiu Geoglovan).

Evaluarea lucrărilor se realizează în fiecare unitate de învăţământ de către două cadre didactice (profesorul de la clasă şi un alt profesor), urmând ca lucrările  să fie analizate și discutate cu elevii de fiecare profesor. Decizia de trecere a notelor de la simulare în catalog va fi în responsabilitatea fiecărui cadru didactic.

Cu acest prilej,  inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat: „Consider că aceste simulări au două scopuri: verificarea modului în care se  organizează şi se desfăşoară examenul şi evidenţierea nivelului de pregătire atins de  elevi până în acest moment. În funcţie de rezultatele obţinute, fiecare unitate şcolară  trebuie să elaboreze  un plan remedial, astfel încât rezultatele de la bacalaureat să fie optime.”

 

Incidentul înregistrat la L. T. „I. N. Roman” Constanța

21.02.2013

Referitor la incidentul  de  astăzi, 21.02.2013, înregistrat  la L. T. „I. N. Roman” Constanța, vă comunicăm următoarele:

Inspectoratul Școlar Județean Constanța susține adoptarea unor măsuri exemplare  pentru eradicarea  sau limitarea unor asemenea comportamente care sunt consecința  unei informări inadecvate, neselective și necontrolate.  Internetul, rețelele de socializare și mass-media tabloidă reprezintă surse de informare și de formare pentru elevii  care  preiau sau imită modele, fără discernământ, punându-și astfel viitorul sub un mare semn de  întrebare. Adolescenții trebuie să înțeleagă importanța unor asemenea gesturi necugetate care pot avea urmări asupra lor toată viața.

Nu credem că este un eveniment ce trebuie discutat atât de mult din două motive: în primul rând, nu reprezintă sistemul de învățământ constănțean și nu este o caracteristică a  școlii constănțene,  ci este o vulnerabilitate a acestei generații care nu este pregătită să  distingă modelele pozitive de cele negative, valoarea de nonvaloare. În al doilea rând, prin prezentarea acestor cazuri încurajăm astfel de derapaje, pe viitor, în condițiile în care alți elevi pot prelua asemenea comportamente.

Profesorii acestei instituții sunt victimele elevilor problemă și, de cele mai multe ori, efortul acestora nu este întotdeauna recunoscut și apreciat, ei fiind descurajați  în demersul de  a-i forma și educa.

„Apreciez profesionalismul și seriozitatea tratării acestui subiect de către dumneavoastră și consider că printr-o  conștientizare permanentă și printr-o promovare a valorilor reale, tânăra generație  va face  față acestor  influențe negative și continui să cred că vom avea o relație foarte bună cu dumneavoastră, reprezentanții presei ca și până acum.” a declarat  inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu.

 

Newer →
1 49 50 51