Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Managementul Resurselor Umane

Ședințe publice de repartizare 27-28 iulie 2015

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016, în perioada 27-28 iulie 2015 se derulează etapa de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului, cât și la proba scrisă.

Luni, 27 iulie 2015, ședința publică de repartizare va avea loc la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, conform programării atașate. Participă numai candidații care au susținut atât inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului, cât și proba scrisă în județul Constanța.

Marți, 28 iulie 2015, ședința publică de repartizare va avea loc la sediul ISJ Constanța, începând cu ora 9.00. Participă numai candidații care au susținut inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului în județul Constanța și proba scrisă în alte județe. Acești candidați vor prezenta o copie a dosarului de concurs, autentificată de unul dintre secretarii comisiei județene / a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, însoțită de adeverința, în original, cu rezultatul obținut la proba scrisă, emisă de inspectoratul școlar din județul unde au susținut această probă.

Repartizarea pe posturile publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor specifice din Metodologie.

Documente atașate:

Program ședință publică 27.07.2015

Posturi angajare perioadă nedeterminată 07.05.2015

Candidați ședința publică 27 iulie

Candidați ședința publică 28 iulie

Validarea înscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor

Candidații din promoțiile anterioare anului 2015 care au depus dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor sesiunea 2015 vor valida dosarele la centrele de înscriere, conform programului:

  • vineri, 22 mai 2015 între orele 9.00 – 12.00 și 13.00 – 16.00
  • luni, 25 mai 2015 între orele 9.00 – 12.00 și 13.00 – 16.00

Absolvenții 2015 validează înscrierea în perioada 9 – 13 iulie 2015, conform programului:

  • joi, 9 iulie 2015 între orele 9.00 – 12.00
  • vineri, 10 iulie 2015 între orele 9.00 – 12.00
  • luni, 13 iulie 2015 între orele 9.00 – 12.00

Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii.

 

Program ședință publică de repartizare conform art. 253 din Legea nr. 1/2011

Ședința publică de repartizare conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare  va avea loc marți, 5 mai 2015, la sediul ISJ Constanța, sala de ședințe etaj II, conform programului atașat.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA

Program ședință publică pretransfer consimțit între unități

Ședința publică pentru soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unități va avea loc vineri, 17 aprilie 2015, la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, conform programului atașat.

Program_sedinta_pretransfer_17.04.2015

Newer →
1 9 10 11