Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general

Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției vacante de inspector școlar general din cadrul inspectoratului școlar din județul Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/ 7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.