Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/TESTĂRII LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2021

  • Proba scrisă a Concursului județean (CALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se va desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN”  CONSTANȚA  în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

  • Proba scrisă a Testării județene (NECALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se vor desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

  • Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face între orele 7.30 – 8.15 pe baza B.I/C.I/Pașaport
  • Durata probei scrise pentru testarea suplinitorilor necalificați: 3 ore (interval orar 9.00-12.00). Ulterior probei scrise, începând cu ora 14.00, se va desfășura proba de interviu.
  • Durata probei scrise pentru concursul suplinitorilor calificați: 4 ore (interval orar 9.00-13.00).
  • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru.
  • Se interzice intrarea candidaţilor în sălile de concurs cu cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanţă.
  • Înscrierea numelui candidaţilor, numelor unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise.