Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2024

  • LEGISLAȚIE

Anexă la Ordinul ministrului educației nr. 6877/22.12.2023-METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025

Anexe la Metodologie

Anexa nr.2 la Metodologie

Anexa nr. 19 la Metodologie-C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 – 2025

Modele de cerereri pentru etapele de mobilitate

  • Întregirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări

Extras-Metodologie-Intregirea-normei-de-predare

Extras-calendar_Intregire-de-norma

Cerere_intregire_norma_didactica_ADVP_2024

Cerere_intregire_norma_didactica_tit_2024

Programarea-probelor-practice_inspectiilor-speciale-la-clasa

Propunere intregire profesor

Cerere_intregire_norma_didactica_ADVP_2024

Cerere_intregire_norma_didactica_tit_2024

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat intregirea normei

  • Menținerea în activitate a personalului didactic de predare, la cerere, ca titular în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Extras-Metodologie_Mentinerea-in-activitate-ca-titular

Extras-calendar_Mentinere-in-activitate-ca-titular

Lista menținere în activitate ca titular după 65 de ani – 1.02.2024

Model_acord_mentinere_tit_2024

Cerere_tip_mentinere_activitate_titular_2024

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat mentinerea in activitate 22.02.2024

  • Restrângere de activitate începând cu 01.09.2024

1. Extras-metodologie_transfer-restrangere-de-activitate

2. Extras-calendar_Completarea-de-norma-si-restrangere-de-activitate-la-nivelul-ISJ

3. PROCEDURA TRANSFER PRIN RESTRANGERE 2024

4. Cerere-transfer-restrangere_pretransfer

Lista cadrelor didactice aflate în restrangere de activitate

  • Lista posturilor didactice vacante/rezervate

Lista posturilor didactice la data de 22.02.2024