Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Concurs pentru Ocuparea Posturilor

INFORMAȚII CANDIDAȚI

Metodologie – Capitolul IX – Concurs național de titularizare

Centralizatorul disciplinelor de concurs

Structura subiectelor pentru proba scrisă

Modele de subiecte pe discipline

Lista posturilor didactice vacante / rezervate pentru concurs

Validarea fișelor de înscriere

Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate sesiunea 2016 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2016 se va face în perioada 24 – 27 mai 2016 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programării atașate.   

Absolvenții 2016 vor valida fișele de înscriere în perioada 14 – 15 iulie 2016  la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța după următorul program:

  • 14 iulie 2016 – în intervalul 10.00 – 12.00
  • 15 iulie 2016 –  în intervalul 10.00 – 12.00

Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului

Programarea probelor practice

Programarea probelor orale pentru clasele cu predare în regim intensiv/bilingv a unei limbi moderne

Proba scrisă

Rezultate finale

Ședința publică de repartizare pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată