Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Concurs pentru Ocuparea Posturilor

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, SESIUNEA 2021

 

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere. Datele de înscriere ale candidaților, vor fi afișate pe site-ul I.S.J. Constanţa, pe data de 21.05.2021. Candidații care au depus cerere de înscriere au obligația să verifice aceste date. Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică la adresa de e-mail: mruisjct@gmail.com, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 16 iulie 2021. La solicitarea de corectare se va preciza motivul și se va anexa copia după cartea de identitate. De asemenea, rugăm candidații care constată că nu există erori în datele afișate să transmită la adresa de e-mail: mruisjct@gmail.com, următoarea informare: „În urma verificării datelor afișate pe site-ul I.S.J. Constanţa am constatat că nu există erori”.

Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte şi complete.

Absolvenţii promoţiei 2021 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) trebuie să aducă adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică în original, la Compartimentul resurse umane din cadrul I.S.J. Constanţa, până la data de 16 iulie 2021 . În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2021 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică în data de 21 iulie 2021, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2021 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

INFORMAȚII CANDIDAȚI

Metodologie – Capitolul IX – Concurs național de titularizare

Centralizatorul disciplinelor de concurs

Structura subiectelor pentru proba scrisă

Modele de subiecte pe discipline

Lista posturilor didactice vacante / rezervate pentru concurs

Validarea fișelor de înscriere

Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate sesiunea 2016 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2016 se va face în perioada 24 – 27 mai 2016 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programării atașate.   

Absolvenții 2016 vor valida fișele de înscriere în perioada 14 – 15 iulie 2016  la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța după următorul program:

  • 14 iulie 2016 – în intervalul 10.00 – 12.00
  • 15 iulie 2016 –  în intervalul 10.00 – 12.00

Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului

Programarea probelor practice

Programarea probelor orale pentru clasele cu predare în regim intensiv/bilingv a unei limbi moderne

Proba scrisă

Rezultate finale

Ședința publică de repartizare pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată

Newer →
1 2