Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, mobilitățile personalului didactic se vor derula în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru aprobate prin OME 5.578/2021.

Metodologia-cadru privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul 2022_2023

Lista posturilor declarate vacante/rezervate pentru anul scolar 2022-2023_21 Februarie__16.30

Lista punctaje restrangere activitate

Lista punctaje completare de norma

 • Modificarea duratei CIM în durata de viabilitate a postului/catedrei

În perioada 14-21 martie 2022, se soluţionează cererile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza acordurilor emise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ. Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ condiţii generale şi condiţii specifice, conform art 51-53 din anexa la OME 5578/2021.

Durata Viabilitatii Postului_Cerere_adresata_CA_unitate

Durata Viabilitatii Postului_Cerere_adresata_ ISJ

Precizări privind modificarea DVP

2022_ACORD_REFUZ_DIRECTOR_ANGAJARE_DVP

Lista actualizata a posturilor 14.03.2022

 • Pretransferul personalului didactic de predare. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

În perioada 22.03.2022-20.04.2022 se desfășoara etapa de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.Atașat găsiți următoarele documente:
1. precizări privind derularea etapei de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră (VĂ ROG SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE!)
2. cerere pt depunere dosar la ISJ
3. cerere pentru depunere dosar la unitatea școlară pentru obținerea acordului
4. cerere pt ISJ pretransfer prin schimb de posturi
5. adeverință privind situația postului (pct. 3 și 10 din cererea pt ISJ) – se depune o singură dată la dosar la pct. 3
6. model raport comisie de mobilități școală
7. acord emis de unitatea de învățământ
8. înștiințare către ISJ cu acordurile emise
9. coperta dosar pretransfer
10. declarație director

Toate dosarele vor fi însoțite de OPIS semnat pe fiecare pagină în dublu exemplar.

PROGRAM PRIMIRE DOSARE:
Marti, 22.03.2022: 12.00 – 15.00
Miercuri, 23.03.2022: 11.00 – 15.00
Joi, 24.03.2022: 12.00 – 16.00
Vineri, 25.03.2022: 10.00 – 13.00

Lista-actualizata-a-posturilor-22.03.2022

 • Condiții specifice avizate pentru anul școlar 2022-2023
 1. condiții specifice avizate 2022-2023 COLEGII
 2. condiții specifice avizate 2022-2023 GRĂDINIȚE-1-8
 3. condiții specifice avizate 2022-2023 GRĂDINIȚE-9-16
 4. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEHNOLOGICE-1-11
 5. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEHNOLOGICE-12-23
 6. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEORETICE
 7. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-1-10
 8. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-11-20
 9. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-21-30
 10. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-31-38
 11. condiții specifice avizate 2022-2023 CȘEI+PALAT